Regulamin 10. Ćwierćmaraton Komandosa

Regulamin „10. Ćwierćmaraton Komandosa”

ZAŁOŻENIA:
1. Termin: 27 stycznia 2024 r. godz. 12.00.
2. Dystans:10,55km.
3. Miejsce w Polsce: Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku ul. Leśna 7a, 76-200 Słupsk, teren parkingu przyparafialnego, Lasek Południowy Słupsk.
4. Kategorie biegów, dystanse i limity uczestników:
Bieg główny
 „10. Ćwierćmaraton Komandosa” - bieg kategorii mundurowej – limit 400 osób – 10,55 km
5. Klasyfikacje:
 Open: Kobiety/Mężczyźni (I-X),
 Klasyfikacja drużynowa (liczą się trzy najlepsze czasy zawodników z danej drużyny), (I-III).


I. CELE IMPREZY
 popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej;
 propagowanie zdrowego trybu życia;
 umożliwienie zawodnikom rywalizacji w ekstremalnych warunkach;
 popularyzacja współzawodnictwa służb mundurowych;
 przygotowanie uczestników do pokonania dystansu „Półmaratonu
Komandosa” i „Maratonu Komandosa” oraz „Setki Komandosa”.


II. ORGANIZATORZY
 Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” w Słupsku
 Nadleśnictwo „Leśny Dwór”
 Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku


III. PARTNERZY
 Fundacja „HerkulesAllSports”


IV. TERMIN I MIEJSCE
 27 stycznia 2024 r. - Słupsk – Parafia pw. św. Jana Kantego w Słupsku, teren
parkingu przyparafialnego, godz. 12.00. Trasa: Lasek Południowy Słupsk.


V. PROGRAM MINUTOWY
 godz. 09.00 - 11.30 - Sekretariat zawodów (Namiot Fundacji „Sub ventum” przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a.
 godz. 12.00 – 10. Ćwierćmaraton Komandosa - start do biegu głównego – 10,55 km – start ostry Kobiet.
 godz. 12.15 – 10. Ćwierćmaraton Komandosa - start do biegu głównego – 10,55 km – start ostry Mężczyzn.
 godz. 14.00 - uroczyste podsumowanie.

 

VI. ZAPISY
1. On-line przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:www.biegislupsk.pl.Limity uczestników i terminy zgłoszeń:
 bieg kategorii mundurowej - 400 osób, termin zgłoszeń do 19.01.2024 r.do godz. 23:59.
2. W przypadku osiągnięcia limitu startujących (zapisanych i opłaconych) lub wprzypadku limitu ustalonego czasu zapisu, tj. do dnia 19.01.2024 r. lista zostanie zamknięta. Wówczas, istnieje możliwość zgłoszenia w dniu zawodów, o ile będą dostępne pakiety startowe.
3. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, 27 stycznia 2024 r. - Słupsk – Parafia pw. św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a od godz. 09.00 – 11.30.


VII. OPŁATA STARTOWA
1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w określonym
terminie opłaty startowej.
2. Opłata startowa:
 Opłata startowa przy zgłoszeniu elektronicznym do dnia 19.01.2024 r. wynosi: 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych).
 Opłata startowa w dniu biegu wynosi: 200 zł (dwieście złotych), o ile będą dostępne pakiety startowe.

W ramach opłaty startowej każdy Zawodnik otrzymuje świadczenia:
 Elektroniczny pomiar czasu,
 Pamiątkowy odlewany medal po przebiegnięciu całego dystansu biegu,
 Koszulkę (w przypadku zgłoszeń po 13 grudnia Organizatorzy nie przewidują, że Zawodnik otrzyma deklarowany rozmiar – względy logistyczne),
 Posiłek regeneracyjny po biegu (zupa, bigos, ciasto, chleb ze smalcem i ogórkiem, woda, kawa, herbata),
 Materiały promocyjne i gadżety w razie pozyskania sponsorów,
 Opiekę medyczną na start/mecie oraz na trasie biegu,
 Ochronę na evencie.
3. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
4. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi (przekazanie pakietu tylko za pisemną zgodą zainteresowanych).
5. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do biegu.
6. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie) Zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
7. Wpłaty dokonywać poprzez formularz elektroniczny – wygenerowany link do płatności podczas operacji zapisu zawodników.
8. Dopuszcza się wykonanie opłaty startowej na konto Fundacji Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” w Słupsku w sytuacji, kiedy istnieją problemy z płatnością elektroniczną:
Nr konta Fundacji: 25 1090 2763 0000 0001 4218 2285
Tytuł przelewu: "Ćwiartka Komandosa + imię i nazwisko"

UWAGA:
Fundacja „Sub ventum” nie prowadzi działalności gospodarczej (nie wystawia faktur VAT za bieg), Fundacja wystawia dowód wpłaty (w przypadku opłaty za bieg na miejscu w Biurze Zawodów) lub notę obciążeniową, którą otrzyma każdy uczestnik biegu przy odbiorze pakietu startowego!


VIII. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie Organizatorów: www.biegislupsk.pl.
2. W biegu mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
3. Wszyscy Zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w Biurze Zawodów.
4. Podpisując listę startową Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.
5. Zawodnicy startują pod warunkiem spełnienia szczególnych warunków:
 pełne umundurowanie polowe na starcie i w trakcie biegu (bluza munduru z długim rękawem rozpinana na całej długości, beret lub czapka polowa, buty krój wojskowy - min. wys. cholewki 8 cali),
 plecak (min. wymiary 45x30cm) w kolorze odpowiadającym umundurowaniu o wadze min. 10 kg na całej trasie biegu,
 zezwala się na zastosowanie dodatkowych cywilnych przedmiotów, tylko jeśli ich kształt i kolor są typu wojskowego,
 zezwala się na start w sortach mundurowych wojsk innych państw,
 o dopuszczeniu do biegu bezwzględnie decyduje Sędzia Główny Zawodów, na podstawie opinii Sędziego Technicznego.
6. Sprawy techniczne:
 Ważenie plecaków odbywać się będzie w Biurze Zawodów w czasie pracy biura (sobota) 27.01.2024 r.. Po zważeniu plecaka zostaje do niego przyczepiony nr startowy (mniejszy) oznaczający dopuszczenie do startu. Następnie zostanie on odstawiony do specjalnie przygotowanej strefy.
 Zawodnicy pobierają plecaki ze strefy po ogłoszeniu sygnału do startu przez Dyrektora Biegu: 27.01.2024 r. godz. 11:45.
 Napoje dostępne są tylko na Mecie: woda, ciepła herbata, kawa.
 Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie zawodów (każdy Zawodnik musi posiadać je ze sobą) z wyjątkiem Mety.
 Numer startowy (większy) musi być umieszczony na prawej nodze Zawodnika, drugi numer startowy (mniejszy) musi być umieszczony na plecaku Zawodnika w widocznym miejscu.
 Po minięciu linii mety, każdy Zawodnik przed otrzymaniem medalu zostanie poddany weryfikacji stroju oraz zostanie zważony jego plecak. W przypadku nieprawidłowości Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany i nie otrzyma pamiątkowego medalu.

IX. WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNIE
W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
 za miejsca I – X puchar, upominek
W klasyfikacji drużynowej (suma 3 najlepszych czasów zawodników o jednakowej nazwie!):
 za miejsca I – III puchar
WSZYSCY UCZESTNICY BIEGÓW - na mecie otrzymają odlewany medal okolicznościowy oraz posiłek regeneracyjny.


X. TRASA
1. START i META: Parafia pw. św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a.
2. Bieg zostanie przeprowadzony po ścieżkach leśnych i drogach utwardzonych Lasku Południowego w Słupsku. Trasa miejscami górzysta, trudna, ostre
podbiegi i zbiegi!
3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej znajdować się będzie w Biurze Zawodów w dniu zawodów, tak, aby każdy miał równe szanse. Trasa biegu nie będzie upubliczniona wcześniej.
4. Limit pokonania trasy 2 godz.
5. Trasa „10. Ćwierćmaratonu Komandosa” nie posiada atestu PZLA.


XI. DEPOZYT
1. Depozyt będzie znajdować się w oznaczonym namiocie w okolicach Biura Zawodów.
2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy nie jest wskazane.
3. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez Zawodnika numeru startowego, Organizatorzy są zwolnieni z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
4. Za pozostawione bez opieki rzeczy Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.


XII. UBEZPIECZENIE
1. Organizator Główny – Fundacja „Sub ventum” posiada ubezpieczenie OC.
2. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i Mecie biegu.
2. Podczas biegu wszyscy Zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane na prawej nodze. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu Uczestników).
4. Organizatorzy nie przewidują, aby bieg odbył się w innym trybie niż rzeczywisty, dlatego nie przewiduje się zaliczenie biegu do Szlema w tzw. trybie zdalnym (w miejscu pracy, czy zamieszkania zawodnika).
5. Organizatorzy nie wysyłają medali, ani trofeów, które należy odebrać w dniu biegu.
6. Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych, ale na życzenie zawodników (grupowe wnioski) Fundacja może dokonać rezerwacji dostępnych miejsc hotelowych w m. Słupsk.
7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów biegu.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
9. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.
10. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
11. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę Zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
12. Każdy Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w Biurze Zawodów.
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
14. Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
15. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
16. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatorów i Sponsorów biegu.
17. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać: Policja, przedstawiciele służb mundurowych oraz Wolontariusze.
18. Informacje dotyczące imprezy zawarto na stronie: www.biegislupsk.pl. lub można uzyskać wysyłając e-mail na adres: darek_klos@op.pl lub pod nr tel. 602759892 – Dariusz Kloskowski - Dyrektor Biegu.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem