Regulamin „7 Ćwierćmaraton Komandosa”

ZAŁOŻENIA:

 1. Termin: 02 października 2021 r. godz. 12.00.
 2. Dystanse:10,55km.
 3. Miejsce: Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku ul. Leśna 7a, 76-200 Słupsk, teren parkingu przyparafialnego, Lasek Południowy Słupsk.
 4. Kategorie biegów, dystanse i limity uczestników:

Bieg główny

 • „7 Ćwierćmaraton Komandosa” - bieg kategorii mundurowej – limit 300 osób – 10,55 km
 1. Klasyfikacje:
 • Open: Kobiety/Mężczyźni,
 • Wiekowe: Kobiety/Mężczyźni,
 • Klasyfikacja drużynowa (liczą się trzy najlepsze czasy zawodników z danej drużyny).

I. CELE IMPREZY

 • popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej;
 • propagowanie zdrowego trybu życia;
 • umożliwienie zawodnikom rywalizacji w ekstremalnych warunkach;
 • popularyzacja współzawodnictwa służb mundurowych;
 • przygotowanie uczestników do pokonania dystansu Półmaratonu i Maratonu Komandosa.

II. ORGANIZATORZY

 • Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” w Słupsku

III. PARTNERZY

 • Nadleśnictwo Leśny Dwór
 • Parafia pw. św. Jana Kantego w Słupsku
 • Wojskowy Klub Biegowy META Lubliniec
 • Fundacja Herkules All Sports w Koszalinie
 • Partnerem medialnym wydarzenia jest "Polska Zbrojna"

IV. TERMIN I MIEJSCE

 • 02 października 2021 r. - Słupsk – Parafia pw. św. Jana Kantego w Słupsku, teren parkingu przyparafialnego, godz. 12.00.
 • Trasa: Lasek Południowy Słupsk.

V. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 09.00 - 11.30 - sekretariat zawodów (Namiot Fundacji „Sub ventum” przy Parafii pw. św Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a.
 • godz. 12.00 – 7 Ćwierćmaraton Komandosa - start do biegu głównego – 10,55 km
 • godz. 14.00 - uroczyste podsumowanie

VI. ZAPISY

 1. On-line przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegislupsk.pl.

Limity uczestników i terminy zgłoszeń:

 • bieg kategorii mundurowej - 300 osób, termin zgłoszeń do 24.09.2021 r. 
  do godz. 23:59.
 1. W przypadku osiągnięcia limitu startujących, lista zostanie zamknięta bez możliwości zgłoszeń w dniu zawodów.
 2. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się 
  w Biurze Zawodów, 02 października 2021 r. - Słupsk – Parafia pw. św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a od godz. 09.00 – 11.30

VII. OPŁATA STARTOWA

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w określonym terminie opłaty startowej.
 2. Opłata startowa

Opłata startowa przy zgłoszeniu elektronicznym do dnia 24.09.2021 r. wynosi: 70 zł (siedemdziesiąt złotych).

W ramach opłaty startowej każdy Zawodnik otrzymuje:

 • pamiątkowy odlewany medal po przebiegnięciu całego dystansu biegu,
 • posiłek regeneracyjny po biegu (zupa, ciasto, chleb ze smalcem i ogórkiem, woda, kawa, herbata),
 • materiały promocyjne i gadżety w razie pozyskania sponsorów,
 • opiekę medyczną na start/mecie oraz na trasie biegu,
 • ochronę na evencie.
  1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 1. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 2. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 3. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do biegu.
 4. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie) Zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

Wpłaty dokonywać poprzez formularz elektroniczny lub na konto Fundacji Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” w Słupsku poprzez wygenerowany formularz w zapisach elektronicznych

nr konto Fundacji 25 1090 2763 0000 0001 4218 2285

Tytuł przelewu: "Ćwiartka Komandosa + imię i nazwisko"

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

Fundacja „Sub ventum” nie prowadzi działalności gospodarczej (nie wystawia faktur za bieg), na życzenie istnieje możliwość wystawienia dowodu wpłaty.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie Organizatorów: www.biegislupsk.pl.
 2. W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie.
 3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

Na dystansie 10,55km następujące kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (nie dublują się z klasyfikacją generalną):

Bieg główny: 7 Ćwierćmaraton Komandosa:

 • K/M 18-35 lat
 • K/M 36-44 lat
 • K/M 45+

UWAGA!

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 1. Wszyscy Zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani
  (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze zawodów.
 2. Podpisując listę startową Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.
 3. Zawodnicy startują pod warunkiem spełnienia szczególnych warunków:
 • pełne umundurowanie polowe na starcie i w trakcie biegu (bluza munduru z długim rękawem rozpinana na całej długości, beret lub czapka polowa, buty krój wojskowy - min. wys. cholewki 8 cali),
 • plecak (min. wymiary 45x30cm) w kolorze odpowiadającym umundurowaniu o wadze 10 kg na całej trasie biegu,
  1. Sprawy techniczne:

Zezwala się na zastosowanie dodatkowych cywilnych przedmiotów tylko jeśli ich kształt i kolor są typu wojskowego.

Zezwala się na start w sortach mundurowych wojsk innych państw.

O dopuszczeniu do biegu bezwzględne decyduje Sędzia Główny Zawodów.

 • Ważenie plecaków odbywać się będzie w biurze zawodów w czasie pracy biura (sobota) 02.10.2021 r.. Po zważeniu plecaka zostaje on oklejony naklejką (mniejszą) oznaczającą dopuszczenie do startu. Następnie zostanie on odstawiony do specjalnie przygotowane strefy.
 • Zawodnicy pobierają plecaki ze strefy po ogłoszeniu przez Dyrektora Biegu: 02.10.2021 r. godz. 11:45.
 • Napoje dostępne na Mecie (woda, ciepła herbata, kawa).
 • Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie zawodów (każdy zawodnik musi posiadać je ze sobą) z wyjątkiem mety.
 • Numer startowy (większy) musi być umieszczony na prawej nodze zawodnika, drugi numer startowy (mniejszy) musi być umieszczony na plecaku zawodnika w widocznym miejscu.
 • Po minięciu linii mety, każdy Zawodnik przed otrzymaniem medalu zostanie poddany weryfikacji stroju oraz zostanie zważony jego plecak. W przypadku nieprawidłowości zawodnik zostanie zdyskwalifikowany i nie otrzyma pamiątkowego medalu.

IX. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 • za miejsca I – III puchar, upominek

W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 • za miejsca I – III puchar.

W klasyfikacji drużynowej na każdym dystansie (suma 3 najlepszych czasów zawodników o jednakowej nazwie!)

 • za miejsca I – III puchar

WSZYSCY UCZESTNICY BIEGÓW - na mecie otrzymają odlewany medal okolicznościowy oraz posiłek regeneracyjny.

X. TRASA

 1. START i META: Parafia pw. św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a.
 2. Bieg zostanie przeprowadzony po ścieżkach leśnych i drogach utwardzonych Lasku Południowego w Słupsku.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej znajdować się będzie w biurze zawodów.
 4. Limit pokonania trasy 2 godz.
 5. Trasa „Ćwierćmaratonu Komandosa” nie posiada atestu PZLA.

XI. DEPOZYT

 1. Z uwagi na panującą pandemię punkt depozytowy będzie działał 
  w ograniczonym zakresie i będzie znajdować się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone.
 3. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez Zawodnika numeru startowego, Organizatorzy są zwolnieni
  z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 4. Za pozostawione bez opieki rzeczy Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

XII. UBEZPIECZENIE

1. Organizatorzy posiadają ubezpieczenie OC.

2. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i Mecie biegu.
 2. Wszyscy uczestnicy biegu powinni przestrzegać zasad określonych prze Ministerstwo Zdrowia oraz właściwego ministra ds. sportu dot. pandemii i zachowania się w przypadku przebywania w dużych skupiskach ludzkich.
 3. Organizatorzy w uzasadnionym przypadku (rozwój pandemii), kierując się bezpieczeństwem Zawodników, mogą wprowadzić dodatkowe obostrzenia w czasie trwania biegu, np. pomiar temperatury przed rejestracją, maseczki na stracie i podczas dekoracji.
 4. Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z rozwojem zakażeń koronawirusem w Polsce, zasady dotyczące daty biegu i warunków startu mogą zostać zmienione.
 5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane na prawej nodze w kategorii mundurowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 7. Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych.
 8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów biegu.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce 
  na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 10. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmują Organizatorzy.
 11. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 12. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 13. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 15. Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 16. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 17. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatorów i Sponsorów biegu.
 18. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać: Policja, przedstawiciele służb mundurowych oraz Wolontariusze.
 19. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: www.biegislupsk.pl. lub pod nr tel. 602759892 – Dariusz Kloskowski - Dyrektor Biegu.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem