Regulamin marszu

„Ekumenicznego Marszu- ku Pojednaniu”

Motto Marszu:

„Zrozumieć-Przebaczyć”

[Terencjusz]

I. CEL MARSZU:

 1. Przeżycie Ekumenicznego Marszu – ku Pojednaniu w inny sposób niż tradycyjna Droga Krzyżowa, z indywidualną intencją, w trudnych warunkach nocnych i obciążeniem (plecakiem 7kg);
 2. Próba pojednania z człowiekiem, sytuacją życiową w myśl motta: „Zrozumieć-Przebaczyć”;
 3. Integracja społeczności i wspólna chęć działania i pomocy osobom potrzebującym, polegająca na wspólnej zbiórce żywności o długim terminie ważności.

II TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 23 marca 2024 r. (sobota).
 2. Lokalizacja: Słupsk, Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a.
 3. Zapisy: Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku – sala katechetyczna, przed Mszą Św. (17.00-18.00).
 4. Otwarcie biura do zapisów: 23.03.2024 r., godz. 17.00.
 5. „Ekumeniczny Marsz – ku Pojednaniu” wyruszy o godz. 18.40 (po Mszy Św.),
 6. Limit uczestników: 150 osób,
 7. Trasa: ścieżki leśne „Lasku Południowego”,
 8. Kulminacja: Wzniesienie w słupskim „Lasku Południowym” - 71 m n.p.m.,

tzw. „Górka Narciarza”.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W „Ekumenicznym Marszu – ku Pojednaniu” prawo udziału mają osoby, które do dnia 23 marca 2024 r. ukończą 18 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Marszu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).
 2. Weryfikacja uczestników odbędzie się w salce katechetycznej znajdującej się przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a w dniu Marszu.
 3. Wpisowe związane z kosztami organizacyjnymi (medal i poczęstunek) 
  nie jest określone, każdy może uiścić dowolną kwotę do puszki w biurze zawodów lub przelać dowolną kwotę na konto fundacji:         Numer konta: 25 1090 2763 0000 0001 4218 2285
 4. Warunkiem koniecznym podczas weryfikacji jest posiadanie plecaka
  z obciążeniem 7 kg (będącym symbolicznym obciążeniem nawiązującym 
  do siedmiu grzechów głównych). Ważenie plecaków odbywać się będzie przed wymarszem.
 5. Sugerujemy (prosimy), aby plecaki wypełnić żywnością o długotrwałym okresie ważności, np.: makaron, kasza, cukier, sól, ryż, puszki, olej, słodycze, itp. Nie wypełniamy plecaków słoikami i butelkami szklanymi. Zebrane środki zostaną przekazane Dzieciom z rodzinnych Domów Dziecka i innym potrzebującym z subregionu słupskiego.
 6. Podczas weryfikacji uczestnik marszu musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość, obowiązkowo czołówkę lub latarkę!, naładowany telefon komórkowy, termos z ciepłym napojem, ciepłą kurtkę przeciwdeszczową, odpowiednie obuwie, inne ważne elementy, np. lekarstwa – środki p. bólowe).
 7. Podczas weryfikacji uczestnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w marszu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w marszu 
  na własną odpowiedzialność.
 8. Każdy uczestnik otrzyma symboliczny nr identyfikacyjny, który musi być przyczepiony do okrycia wierzchniego lub plecaka.
 9. Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu marszu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 10. Wszyscy, którzy ukończą marsz otrzymają pamiątkowy, unikatowy medal, który wręczony będzie na „Górce Narciarza”.

IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Szatnia i depozyt odzieży w dniu 23.03.2024 r. znajdować się będzie przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a.
 2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie marszu - sanitariusz.
 3. Po marszu nastąpi integracja uczestników przy ognisku (ciepły posiłek: kiełbaski, herbata, kawa, ciasto).
 4.  Informacja szczegółowa dotycząca przedsięwzięcia: Dyrektor Marszu - Dariusz Kloskowski, tel. 602759892, darek_klos@op.pl.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem